PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENDAFTARAN

No. Nama pendaftar Asal Sekolah Status
1 Fahrizal Aziz SMA N 1 Ambarawa Diterima  
2 Fittera Aulia SMA N 1 Ambarawa tahap seleksi  
3 Syafiq Syaiful Azhar SMK YASIHA GUBUG tahap seleksi  
4 Ahmad Yusuf Efendi SMK Yasiha Gubug tahap seleksi  
5 Totok. Sumariyanto SMAN. 2 salatiga tahap seleksi  
6 LARAS WIDI ASTUTI SMAN 4 SEMARANG tahap seleksi